Wijzigingen Regeling bodemkwaliteit

Op 30 november 2018 is de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gewijzigd. Ondanks dat dit vorig jaar als is ingevoerd, is dit nog niet bij iedereen bekend. AT MilieuAdvies informeert u graag over de veranderingen die voor u van belang zijn.

Meer nadruk op juistheid en volledigheid vooronderzoek

Het belang van gedegen vooronderzoek wordt extra benadrukt met strengere controle op de juistheid en volledigheid hiervan. Omdat uit een evaluatie blijkt dat door gebrekkig vooronderzoek in de praktijk regelmatig ten onrechte alleen het standaard analysepakket wordt toegepast, wordt er nu strenger gecontroleerd op het uitgevoerde vooronderzoek.

Als er bijzondere omstandigheden zijn, die specifiek te onderzoeken stoffen voortbrengen, dan moet dat uit het vooronderzoek blijken. Voorheen was de verplichting tot vooronderzoek niet in de Regeling zelf opgenomen, maar nu dus wel. De vooronderzoeken dienen te worden verricht conform NEN 5717:2017 voor waterbodemonderzoek en NEN 5725:2017 voor bodemonderzoek en partijkeuringen grond.


Maximum aan bodemvreemde materialen

Met de vernieuwde Regeling mogen steenachtig materiaal en hout nog ten hoogste voor 20 gewichtsprocent deel uitmaken van een partij grond of baggerspecie. Andersoortige bodemvreemde materialen zoals plastics mogen alleen sporadisch voorkomen. Bij hogere percentages dient het bodemvreemde materiaal te worden verwijderd door het zeven van de partij.