Bestrijdingsmiddelen zeer kwalijk voor regenwormen

Dat bestrijdingsmiddelen een kwalijk effect hebben op de flora en zodoende de bijenstand negatief beïnvloeden wisten we al. Maar nu wordt duidelijk het óók voor de bodem desastreuze gevolgen kan hebben. De Vrije Universiteit Amsterdam deed onderzoek en constateerde dat deze middelen ook erg giftig zijn voor regenwormen. Het NPO-programma Vroege Vogels besteedde er een item aan.

Het gaat om zogeheten neonicotinoïden, dit zijn gewasbeschermers op basis van nicotine. Kees van Gestel, bodemonderzoeker en sinds kort hoogleraar Ecotoxicologie van Bodemecosystemen aan de Vrije Universiteit, heeft gekeken naar de gevolgen voor regenwormen en springstaarten, deze laatste zijn kleine insecten die in de bodem leven.

Van Gestel hierover: "Het is niet zo heel gek dat insecticiden van invloed zijn op de springstaarten, insecten zijn immers het doelwit. Maar wat we totaal niet verwacht hadden, is dat regenwormen bijna net zo gevoelig zijn als springstaarten. Bij de regenwormen zien we dat het de kans op overleving en voortplanting aantast. En dat al bij kleine concentraties gif."

De hoogleraar noemt de situatie dramatisch omdat regenwormen onmisbaar zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem. "Een bodem kan niet functioneren zonder regenwormen. De regenworm is van grote invloed op de bodemvruchtbaarheid, door zijn bijdrage aan de afbraak van het strooisel, het mengen van organisch materiaal. De regenworm zorgt ook voor lucht en doorlaatbaarheid van de bodem, wat weer heel belangrijk is voor de afvoer van water. Een bodem zonder regenworm, dat is geen bodem."

Bron: NPO. Lees het hele artikel hier.