Certificering

Als gecertificeerd milieuadviesbureau moeten wij voldoen aan diverse internationale erkende normen en kwaliteitseisen. Met deze certificeringen wordt bevestigd dat AT Milieuadvies conform de wetgeving op structurele wijze werkt volgens de huidige kwaliteitseisen.

Door de overname door Waders Milieu werken wij per mei 2021 onder de certificering van Waders Milieu BV onder de protocollen 1001, 2001, 2002, 2003 en 2018. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

NEN-EN ISO 9001 en BRL SIKB protocollen

  • Het kwaliteitssysteem van AT MilieuAdvies B.V. voldoet aan de eisen van de NEN‑EN ISO 9001 (certificaatnr.: EC-KWA-99019);
  • Bemonstering voor partijkeuringen wordt uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 1000 conform het SIKB protocol 1001 (monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie);
  • AT MilieuAdvies B.V. is een erkende instantie en werkt volgens de wettelijke gestelde eisen voor monsterneming ten behoeve van partijkeuringen grond (certificaatnr.: EC-SIKB-02017);
  • De veldwerkzaamheden voor bodemonderzoek worden uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 conform de daarbij behorende protocollen.

 

Protocollen, 2001, 2002, 2003 en 2018 (certificaatnr.: EC‑SIK‑20244)

AT MilieuAdvies B.V. is tevens gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 (certificaatnr.: EC‑SIK‑20244):

  • Het protocol 2001 is bestemd voor het correct verrichten van veldwerk, zoals het plaatsen van boringen en peilbuizen;
  • Het protocol 2002 geeft voorschriften voor het bemonsteren van het grondwater uit peilbuizen;
  • De richtlijnen voor asbestonderzoek in bodem zijn omschreven in het protocol 2018;
  • Het protocol 2003 heeft betrekking op het uitvoeren van veldwerkzaamheden ten behoeve van waterbodemonderzoek.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

Neem vrijblijvend contact op