Handelingskader PFAS opnieuw verruimd (3/7/2020)

Een gewijzigde versie van het Tijdelijk handelingskader PFAS is per 3 juli 2020 gepubliceerd. Dit betreft opnieuw een verruiming voor hergebruik van grond en baggerspecie. Op basis van nieuw onderzoek door RIVM en Deltares heeft Staatsecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer hier middels een brief over geïnformeerd. 

Het verruimen van de achtergrondwaarden voor landbodem én het aanpassen van de normen voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en diepe plassen zijn de belangrijkste wijzigingen.

Voor landbodem zijn de volgende, voorlopige achtergrondwaarden vastgesteld:

1,9 ug/kg voor PFOA en 1,4 ug/kg voor PFOS en andere individuele PFAS-verbindingen. Voorheen was dit 0,9 ug/kg voor PFOS en 0,8 ug/kg voor PFOA en de andere (individuele) PFAS verbindingen.

Geen onderscheid tussen grond en baggerspecie

Het onderscheid tussen het toepassen van grond en het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater is met de update van 3 juli 2020 vervallen. Eerder was het niet mogelijk om PFAS-houdende grond in oppervlaktewater of diepe plassen toe te passen.

De verschillen in normstelling tussen het Tijdelijk handelingskader van december 2019 en 2 juli 2020 zijn via een ‘was-wordt’ tabel inzichtelijk gemaakt.
Lees de overige wijzigingen en meer achtergrondinformatie op Bodemplus.

Bron: bodemplus