Invoering Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet neemt – mede door het coronavirus -meer tijd dan verwacht. Zo is te lezen in de brief van 1 april 2020 van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer.

In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. Na overleg in de Tweede Kamer is voorgesteld dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 is.

Lees meer op de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.