Hoe gaat AT MilieuAdvies om met COVID-19?

Het coronavirus houdt Nederland al maanden in zijn greep. Uiteraard heeft dit ook invloed op de dagelijkse gang van zaken bij ons milieuadviesbureau. Hoe gaan wij hier mee om?

• Qua hygiëne nemen wij alle maatregelen, zoals gesteld door het RIVM, in acht.
• Wij rijden individueel van en naar onze veldwerklocaties en zitten dus niet meer naast elkaar in onze bedrijfsauto’s.
• Onze stagiairs werken vanuit huis en op kantoor houden we voldoende afstand.
Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan het indammen van het virus en samen gezond te blijven.