RIVM legt INEV´s voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vast

Het RIVM heeft Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgelegd. Deze worden gebruikt om de risico’s van locaties met verhoogde gehalte PFAS te bepalen.

De INEV’s zijn voorlopige interventiewaarden. Voor PFOS , PFOA en GenX zijn er nog geen vaste interventiewaarden bepaald. Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging als er bij onderzoek gehalten of concentraties PFOS, PFOA of GENX boven de INEV’s worden aangetroffen. Bevoegde autoriteiten bepalen dan of de bodemverontreiniging met spoed of op termijn moet worden gesaneerd omdat er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens of milieu.

INEV’s en het Tijdelijk Handelingskader

De INEV’s voor PFOS, PFOA en GenX en de normen uit het Tijdelijk Handelingskader voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie hebben verschillende doelen en bestaan naast elkaar. De normen uit het tijdelijk handelingskader gaan over het toepassen en hergebruiken van licht verontreinigde grond en bagger.

De INEV’s zijn bedoeld om verontreiniging te beoordelen met een beperkte omvang en met hoge gehaltes of concentraties als gevolg van de aanwezigheid lokale bronnen van verontreiniging. De vraag is dan of er sprake kan zijn van onaanvaardbare risico’s waardoor maatregelen nodig zijn.

Meer informatie INEV’s en PFAS

Bekijk het complete artikel op Bodemplus.