It’s raining….......... asbest

Asbest is een hot item. Uit een reeks van onderzoeken blijkt steeds weer de schadelijke invloed van dit brandwerend materiaal dat tot 1993 werd toegepast. Vandaar dat er vanaf 2024 een verbod is op asbestdaken in Nederland. Specifiek daken, want door de erosie kunnen asbestvezels vrijkomen die met het regenwater in de grond verdwijnen. Dat betekent dat er tussen nu en 2024 nog aardig wat werk is te verzetten, want er zijn nog vele daken met asbest. Projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies is er mee bezig.


‘Op vele locaties in Nederland is de bodem rond agrarische bedrijven en fabrieken ernstig verontreinigd met asbest. In de helft van de gevallen is de vervuiling zo fors dat die een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Deze locaties moeten worden gesaneerd. De asbestverontreiniging wordt veroorzaakt door de erosie van oude asbestdaken die niet voorzien zijn van een goot. Door de weersinvloeden (en/of inwerking van ammoniak bij veehouderijen) laten de kankerverwekkende asbestvezels los van de golfplaten, en die verdwijnen met het regenwater in de bodem. Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot één meter van het pand en tot een diepte van circa tien centimeter dikwijls vervuild.’

Nederland telt ongeveer 135 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelbeplating. In de agrarische sector zijn 85.000 daken, waarvan slechts 20 procent is voorzien van een waterafvoer. Daarnaast zijn er zo'n 600.000 asbestdaken op fabrieken en woningen, waarvan 90 procent is voorzien van een goot.

Veel boeren en bedrijven financieren de asbestsaneringen mee als zij hun stal of bedrijfspand vernieuwen of investeren in zonnepanelen. Vooral voor kleine boeren of particulieren is zo'n opruimactie een dure aangelegenheid. Subsidie is dan ook van harte welkom (zie onderstaand kader).


SUBSIDIE
Algemene informatie: voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 15 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Ook in 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor het verwijderen van asbestdaken.

Meer weten? Bel gerust