‘Speuren en onderzoeken om de gezondheid van mens en dier te beschermen.’ Dat vindt projectleider Niels van Wely, sinds maart 2018 werkzaam bij AT MilieuAdvies, het mooiste onderdeel van zijn werk. De jongste aanwinst van het milieuadviesbureau stelt zich voor.

Twintig jaar lang was AT MilieuAdvies gevestigd aan de Opperduit in Lekkerkerk. Een karakteristiek pand op een bijzondere locatie aan de dijk.

Ben je op zoek naar een baan waarbij je vaak buiten kunt zijn? Hou je van een gevarieerde werkomgeving en vind je vrijheid in je werk belangrijk? Solliciteer dan naar deze functie van junior veldwerker bij AT MilieuAdvies en ontdek hoe afwisselend buitenwerk kan zijn.

Heb jij ervaring in milieukundig bodemonderzoek? En ben je toe aan een nieuwe werkomgeving waarbij zelfstandigheid in je werk belangrijk is? Reageer dan op de functie van gecertificeerde veldwerker bij AT MilieuAdvies en ontdek hoe prettig werken in een hecht team kan zijn.

Per 18 april 2018 zijn wij verhuisd van Lekkerkerk naar Schoonhoven. Ons nieuwe adres is:

Lopikerplein 2a,

2871 AN Schoonhoven,

telefoon : 0182-38 49 77.

Wilt u deze gegevens in uw relatiesysteem aanpassen? De overige gegevens blijven gelijk.

Graag zetten wij de prettige relatie vanuit ons nieuwe kantoor voort. U bent van harte welkom in Schoonhoven.

 

Asbest is een hot item. Uit een reeks van onderzoeken blijkt steeds weer de schadelijke invloed van dit brandwerend materiaal dat tot 1993 werd toegepast. Vandaar dat er vanaf 2024 een verbod is op asbestdaken in Nederland. Specifiek daken, want door de erosie kunnen asbestvezels vrijkomen die met het regenwater in de grond verdwijnen. Dat betekent dat er tussen nu en 2024 nog aardig wat werk is te verzetten, want er zijn nog vele daken met asbest. Projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies is er mee bezig.

Wilt u regelmatig handige updates over milieuwetgeving en andere informatie omtrent waterbodem, bodemonderzoek of milieuzaken ontvangen? Meld u dan aan voor onze updates, dan ontvangt u een paar keer per jaar informatie over relevante milieuzaken!

Met ingang van deze week is AT MilieuAdvies.nl mobielvriendelijk. Dat wil zeggen dat de site op iedere smartphone snel, goed leesbaar en gebruiksvriendelijk is. Dat betekent niet alleen een breder en frequenter gebruik, maar ook een hogere score in de zoekmachines!

De overheid maakt vaart met het reduceren en het verwijderen van asbest. Vanaf 2024 geldt zelfs een verbod op asbestdaken. Op dit terrein ligt nog veel werk in Nederland.

‘Als we een verkennend bodemonderzoek uitvoeren, doen we altijd een visuele inspectie van het maaiveld, soms komen we dan asbestverdacht materiaal tegen, ‘zegt projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies.

Water in de grond bevindt zich in de ruimten tussen vaste bodemdeeltjes als zand, veen en klei. Wanneer een kuil diep genoeg wordt uitgraven, komt er water in te staan. Het scheidingsvlak van dit water met de atmosfeer is de freatische grondwaterspiegel. Door peilbuizen te plaatsen, kan de grondwaterstand in de gaten worden gehouden. Het correct plaatsen van monitorings peilbuizen is één van de taken van projectmedewerker Patrick Blom van AT MilieuAdvies.

Recent is de BRL 1000 'Monsterneming voor partijkeuringen' aangepast op het Besluit bodemkwaliteit. Bovendien is er een nieuw protocol vastgesteld, protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen. Het nieuwe protocol is ter uitvoering van de EU-richtlijn. Willeke van Wolferen van AT MilieuAdvies legt uit.

Over kadastrale perceelgrenzen is veel te doen. Ze zijn ook niet altijd even duidelijk. Bovendien hangen ook andere aspecten (zoals verjaring) als een zwaard van Damocles boven uw hoofd. Wilt u weten waar uw grenzen liggen? De oplossing is een GPS bepaling van AT MilieuAdvies.

Bodemonderzoeken worden sinds 2009 door AT MilieuAdvies digitaal aangeleverd in PDF-formaat. Wie nog analoge rapportages heeft die gedigitaliseerd moeten worden, kan bij AT MilieuAdvies terecht.

Naast de kwaliteit van de bagger kan bij waterbodemonderzoek ook het volume van groot belang zijn. Bijvoorbeeld bij afspraken over baggerkosten en transportvolume. Hoe eerder u AT MilieuAdvies bij deze onderzoeken betrekt, hoe efficiënter u het werk kan doen. Ook hier geldt: meten is weten.

Waterschappen zuiveren ons afvalwater. De zuivering is ingekaderd in strenge regels. Eén van die regels betreft de monitoring van het grondwater op de RWZI-terreinen. AT Milieuadvies voert deze verantwoordelijke taak uit. Projectleider Patrick Blom vertelt.

Het afgelopen kwartaal bereikte AT Milieuadvies niet alleen een symbolische 200ste opdracht in 2013, maar ook werd geconstateerd dat de opdrachten steeds omvangrijker worden. Projectleider Antoine van Groeningen voert momenteel één van de grootste opdrachten van dit jaar uit: het opnemen van 1400 dwarsprofielen over een lengte van 67 km.