AT MilieuAdvies is overgenomen door Waders Milieu uit Waddinxveen. Waders Milieu is een jaar geleden gestart als zusterbedrijf van PJ Milieu (Nijkerk) en HMB (Maasbree). Door de krachten te bundelen worden beide bedrijven flexibeler en slagvaardiger.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet neemt – mede door het coronavirus -meer tijd dan verwacht. Zo is te lezen in de brief van 1 april 2020 van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het coronavirus houdt Nederland al maanden in zijn greep. Uiteraard heeft dit ook invloed op de dagelijkse gang van zaken bij ons milieuadviesbureau. Hoe gaan wij hier mee om?

Het RIVM heeft Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgelegd. Deze worden gebruikt om de risico’s van locaties met verhoogde gehalte PFAS te bepalen.

Drie Rijksbaggerdepots: De Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen vanaf 13 november 2019 verontreinigd baggerslib ontvangen die ook PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde gezaghebbenden.

Dat bestrijdingsmiddelen een kwalijk effect hebben op de flora en zodoende de bijenstand negatief beïnvloeden wisten we al. Maar nu wordt duidelijk het óók voor de bodem desastreuze gevolgen kan hebben. De Vrije Universiteit Amsterdam deed onderzoek en constateerde dat deze middelen ook erg giftig zijn voor regenwormen. Het NPO-programma Vroege Vogels besteedde er een item aan.

Per 17 september is AT MilieuAdvies door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Een grote stap voorwaarts omdat wij daardoor jongeren de kans geven te ontdekken wat milieuonderzoek in de praktijk betekent.

Goed nieuws uit Amerika: onderzoekers aan de Princeton University hebben aangetoond dat een tamelijk veel voorkomende grondbacterie in staat is om PFAS stoffen af te breken. Dit is gebleken uit een reeks laboratoriumproeven. Op termijn is de techniek wellicht ook geschikt om toe te passen bij vervuilde grond en vervuild water.

 Dagelijks zijn we bezig met gezonde leefomgeving. Een serieuze zaak waarbij we ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom reduceren én compenseren we onze CO2-uitstoot. De Climate Neutral Group erkent onze organisatie nu als: 'Klimaatneutraal Gegarandeerd'. 

Ga dan vakantiewerk bij ons doen!

Wij zoeken aanpakkers die boeiend vakantiewerk willen doen. Elke dag speuren we op verschillende locaties de kwaliteit van (water)bodems na. Hou jij van buitenwerken en ben je handig op het water? Dan is dit wat voor jou.

Kom dan stagelopen bij AT MilieuAdvies

Bij AT MilieuAdvies heb je dag in dag uit te maken met de leefomgeving. Belangrijk werk. Want goede kwaliteit van lucht, water en de bodem is van levensbelang. 

 ‘Speuren en onderzoeken om de gezondheid van mens en dier te beschermen.’ Dat vindt projectleider Niels van Wely, sinds maart 2018 werkzaam bij AT MilieuAdvies, het mooiste onderdeel van zijn werk. De jongste aanwinst van het milieuadviesbureau stelt zich voor.

Twintig jaar lang was AT MilieuAdvies gevestigd aan de Opperduit in Lekkerkerk. Een karakteristiek pand op een bijzondere locatie aan de dijk.

Heb jij ervaring in milieukundig bodemonderzoek? En ben je toe aan een nieuwe werkomgeving waarbij zelfstandigheid in je werk belangrijk is? Reageer dan op de functie van gecertificeerde veldwerker bij AT MilieuAdvies en ontdek hoe prettig werken in een hecht team kan zijn.

Per 18 april 2018 zijn wij verhuisd van Lekkerkerk naar Schoonhoven. Ons nieuwe adres is:

Lopikerplein 2a,

2871 AN Schoonhoven,

telefoon : 0182-38 49 77.

Wilt u deze gegevens in uw relatiesysteem aanpassen? De overige gegevens blijven gelijk.

Graag zetten wij de prettige relatie vanuit ons nieuwe kantoor voort. U bent van harte welkom in Schoonhoven.

 

Asbest is een hot item. Uit een reeks van onderzoeken blijkt steeds weer de schadelijke invloed van dit brandwerend materiaal dat tot 1993 werd toegepast. Vandaar dat er vanaf 2024 een verbod is op asbestdaken in Nederland. Specifiek daken, want door de erosie kunnen asbestvezels vrijkomen die met het regenwater in de grond verdwijnen. Dat betekent dat er tussen nu en 2024 nog aardig wat werk is te verzetten, want er zijn nog vele daken met asbest. Projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies is er mee bezig.

Wilt u regelmatig handige updates over milieuwetgeving en andere informatie omtrent waterbodem, bodemonderzoek of milieuzaken ontvangen? Meld u dan aan voor onze updates, dan ontvangt u een paar keer per jaar informatie over relevante milieuzaken!

Met ingang van deze week is AT MilieuAdvies.nl mobielvriendelijk. Dat wil zeggen dat de site op iedere smartphone snel, goed leesbaar en gebruiksvriendelijk is. Dat betekent niet alleen een breder en frequenter gebruik, maar ook een hogere score in de zoekmachines!

De overheid maakt vaart met het reduceren en het verwijderen van asbest. Vanaf 2024 geldt zelfs een verbod op asbestdaken. Op dit terrein ligt nog veel werk in Nederland.

‘Als we een verkennend bodemonderzoek uitvoeren, doen we altijd een visuele inspectie van het maaiveld, soms komen we dan asbestverdacht materiaal tegen, ‘zegt projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies.

Water in de grond bevindt zich in de ruimten tussen vaste bodemdeeltjes als zand, veen en klei. Wanneer een kuil diep genoeg wordt uitgraven, komt er water in te staan. Het scheidingsvlak van dit water met de atmosfeer is de freatische grondwaterspiegel. Door peilbuizen te plaatsen, kan de grondwaterstand in de gaten worden gehouden. Het correct plaatsen van monitorings peilbuizen is één van de taken van projectmedewerker Patrick Blom van AT MilieuAdvies.

Recent is de BRL 1000 'Monsterneming voor partijkeuringen' aangepast op het Besluit bodemkwaliteit. Bovendien is er een nieuw protocol vastgesteld, protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen. Het nieuwe protocol is ter uitvoering van de EU-richtlijn. Willeke van Wolferen van AT MilieuAdvies legt uit.

Over kadastrale perceelgrenzen is veel te doen. Ze zijn ook niet altijd even duidelijk. Bovendien hangen ook andere aspecten (zoals verjaring) als een zwaard van Damocles boven uw hoofd. Wilt u weten waar uw grenzen liggen? De oplossing is een GPS bepaling van AT MilieuAdvies.

Bodemonderzoeken worden sinds 2009 door AT MilieuAdvies digitaal aangeleverd in PDF-formaat. Wie nog analoge rapportages heeft die gedigitaliseerd moeten worden, kan bij AT MilieuAdvies terecht.

Naast de kwaliteit van de bagger kan bij waterbodemonderzoek ook het volume van groot belang zijn. Bijvoorbeeld bij afspraken over baggerkosten en transportvolume. Hoe eerder u AT MilieuAdvies bij deze onderzoeken betrekt, hoe efficiënter u het werk kan doen. Ook hier geldt: meten is weten.

Waterschappen zuiveren ons afvalwater. De zuivering is ingekaderd in strenge regels. Eén van die regels betreft de monitoring van het grondwater op de RWZI-terreinen. AT Milieuadvies voert deze verantwoordelijke taak uit. Projectleider Patrick Blom vertelt.

Het afgelopen kwartaal bereikte AT Milieuadvies niet alleen een symbolische 200ste opdracht in 2013, maar ook werd geconstateerd dat de opdrachten steeds omvangrijker worden. Projectleider Antoine van Groeningen voert momenteel één van de grootste opdrachten van dit jaar uit: het opnemen van 1400 dwarsprofielen over een lengte van 67 km.